Glaukom

Glaukom je bolest oka koja se razvija polako bez ikakavih znakova, kod koje zbog povišenog očnog, intraokularnog pritiska dolazi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i vremenom do gubitka vida. Otkriva se merenjem očnog pritiska prilikom oftalmološkog pregleda svih osoba starijih od 40 godina. Odgovarajućim lečenjem može se sprečiti dalje propadanje vidnog živca i sprečiti trajni gubitak vida.